Manager


«Dankzij de interimmanager van OswegO waren wij in staat om een onverwacht vertrek van één van onze sleutelfiguren binnen het management op te vangen. Tijdens zijn interimopdracht heeft hij ons geholpen onze know-how te industrialiseren. »
Patrick, Chief Operating Officer
Algemene directiefuncties
 • Directeur filiaal, van een land
 • Directeur van een site/vestiging
 • Directeur operations
Operationele directiefuncties
 • Productie directeur
 • Accounting directeur
Support functies
 • Human Ressources
 • Opleiding en kwaliteit
 • Informatica systemen
 • Planning en statistieken
Commerciële functies
 • Commerciële directie
 • Bid management

Doeltreffendheid


De interimmanager van OswegO handelt in een welomschreven positie.
Hij neemt beslissingen en neemt verantwoordelijkheid.

Innovatie


De interimmanager van OswegO brengt zijn diversiteit aan ervaringen en nieuwe innovatieve vaardigheden mee.
Hij heeft de vrijheid om de goede beslissingen zonder voorbehoud te nemen, zonder rekening te houden met de gewoontes en praktijken die van kracht zijn.

Optimaliseren


« Bovenop zijn ervaring in situaties gelijkaardig aan de onze, heeft OswegO ons een methode bijgebracht die ons toelaat onze engagementen na te komen.»
Virginie, BU Director

Ontwikkelen


« Toen wij beslisten om de Chat te lanceren, hadden we nood aan operationele experten. De Projectleiders en Consultants van OswegO hebben ons geholpen te slagen binnen de vastgestelde termijnen.»
Nicolas, Project Manager
Localiseren

OswegO rationalise vos paraOswegO stroomlijnt uw beslissingsparameters en geeft u raad over het management dat u dient te volgen.

OswegO bestudeert en stelt u verschillende mogelijk locaties voor in Frankrijk en het buitenland.

OswegO bereidt de bezoeken aan de vestigingen voor en vergezelt u om de lokale overheden en spelers te ontmoeten.

Outsourcen

OswegO brengt uw behoeften in kaart aan de hand van de opmaak van een lastenboek en begeleidt u bij de marktstudie voor het lanceren van uw consultancy-opdracht.

OswegO analyseert elke antwoord volgens uw criteria en uw positie.

Wij stroomlijnen elk voorstel om de beste keuze en algemene richtlijnen voor het onderhandelen met de finale partners vast te leggen.

Verkopen

OswegO bepaalt uw ressources en laat u toe ze te positioneren in de benchmark van de concurrentie en ten opzichte van de noden van de verschillende activiteitensectoren.

OswegO ondersteunt de uitwerking van uw antwoordstrategie en stelt uw offerte geheel of deels op.

OswegO onderzoekt en werkt met u het beste economisch model uit voor uw klant en uw onderneming.

Implementeren

OswegO begeleidt u in de opvolging van uw partners “Call Centers” om te waken over de correcte implementatie van uw activiteiten.

OswegO vertegenwoordigt u in de diverse vestigingen of die nu Inshore, Nearshore of Offshore zijn.

De ervaring van OswegO garandeert u een perfect evenwicht tussen uw Klantrelatiestrategie en het dagelijks beheer van de contacten tussen uw onderneming en uw klanten of toekomstige klanten.

Standaardiseren

OswegO analyseert uw situatie om u de standaarden aan te bevelen die het best aansluiten bij uw objectieven.

OswegO bouwt samen met u aan het actieplan dat moet uitgevoerd worden om de functionerings- en resultaatsstandaarden te bereiken die u weerhouden had.

We begeleiden u vanaf de implementatie tot de certificering en doen blanco audits met experten die de normen die u wenst te behalen, reeds behaald hebben.

Professionaliseren


« Om de groei van onze activiteiten aan te kunnen, hebben wij ons manier van functioneren geïndustrialiseerd. In deze belangrijke fase was OswegO mijn partner om de operationele managers bij te staan. »
Claire, Training Manager

OswegO richt zijn inspanningen tot professionalisering op “the operational excellence” door tussen te komen bij de managers.

OswegOis een gehomologeerd trainingsorganisme (Nummer DA 11755068475).

Ons doel is hun begrip en een methodologie betreffende analyse en acties aan te reiken, dankzij een aanbod in 3 modules:

Het doel van deze opleiding is toe te laten aan de manager operationele beslissingen te nemen om de economische en business engagementen te behalen.

 • Ontdekken van de business omgeving van de klantrelatie en de basis van het industrieel model.
 • Begrijpen hoe een eindresultaat bereikt wordt in functie van het operationeel model.
 • Prioriteiten geven aan zijn operationele acties in functie van hun impact en de impact identificeren.

La formation « Pilotage Industriel » se déroule sur 3 demi-journées, espacées de quelques semaines afin de favoriser les mises en œuvres pratiques.

3 modules et 1 journée one to one

 • ½ dag over de basisbegrippen
 • ½ dag over de geavanceerde begrippen
 • ½ dag over de complexe begrippen
 • 1 dag wordt voorzien voor individuele ontmoetingen
Groupe de 5 à 10 personnes

Industriële sturing

Het doel van deze opleiding is toe te laten aan de manager operationele beslissingen te nemen om de economische en business engagementen te behalen.

 • Ontdekken van de business omgeving van de klantrelatie en de basis van het industrieel model.
 • Begrijpen hoe een eindresultaat bereikt wordt in functie van het operationeel model.
 • Prioriteiten geven aan zijn operationele acties in functie van hun impact en de impact identificeren.

De opleiding “Industriële sturing” duurt 3 halve dagen, gespreid over een aantal weken om het praktisch toepassen mogelijk te maken.

3 modules en 1 dag one to one

 • ½ dag over de basisbegrippen
 • ½ dag over de geavanceerde begrippen
 • ½ dag over de complexe begrippen
 • 1 dag wordt voorzien voor individuele ontmoetingen
Groepen van 5 tot 10 personen
Begeleiding van agenten

De begeleiding van de agenten heeft betrekking op het aspect “gedrag”: implementatie van beslissingen, identificaties en het delen van de beste resultaten en de exploitatie van de “best practices”.

Deze begeleiding zal toelaten hen te gebruiken om het geheel van teams en medewerkers te laten vooruitgaan.

Dit programma onthaalt groepen van 5 tot 8 personen en verloopt in 3 etappes:

 • 2 dagen over de performantie van het team
 • 2 dagen over de individuele performantie
 • 1 dag begeleiding op het terrein

Deze opleiding laat toe de versnippering van de resultaten van teams of medewerkers te analyseren teneinde een monolithische analyse gebaseerd op gemiddelden te vermijden.

Het is de identificatie van goede resultaten die toelaat de “best practices” te identificeren.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • ½ dag over het begrip van de concepten van versnippering
 • ½ dag praktijk: bestuderen van versnipperde resultaten en nemen van beslissingen

Groepen van 5 tot 10 personen

Industriële sturing

Het doel van deze opleiding is toe te laten aan de manager operationele beslissingen te nemen om de economische en business engagementen te behalen.

 • Ontdekken van de business omgeving van de klantrelatie en de basis van het industrieel model.
 • Begrijpen hoe een eindresultaat bereikt wordt in functie van het operationeel model.
 • Prioriteiten geven aan zijn operationele acties in functie van hun impact en de impact identificeren.

De opleiding “Industriële sturing” duurt 3 halve dagen, gespreid over een aantal weken om het praktisch toepassen mogelijk te maken.

3 modules en 1 dag one to one

 • ½ dag over de basisbegrippen
 • ½ dag over de geavanceerde begrippen
 • ½ dag over de complexe begrippen
 • 1 dag wordt voorzien voor individuele ontmoetingen
Groepen van 5 tot 10 personen
Begeleiding van agenten

De begeleiding van de agenten heeft betrekking op het aspect “gedrag”: implementatie van beslissingen, identificaties en het delen van de beste resultaten en de exploitatie van de “best practices”.

Deze begeleiding zal toelaten hen te gebruiken om het geheel van teams en medewerkers te laten vooruitgaan.

Dit programma onthaalt groepen van 5 tot 8 personen en verloopt in 3 etappes:

 • 2 dagen over de performantie van het team
 • 2 dagen over de individuele performantie
 • 1 dag begeleiding op het terrein

De begeleiding van de agenten heeft betrekking op het aspect “gedrag”: implementatie van beslissingen, identificaties en het delen van de beste resultaten en de exploitatie van de “best practices”.

Deze begeleiding zal toelaten hen te gebruiken om het geheel van teams en medewerkers te laten vooruitgaan.

Dit programma onthaalt groepen van 5 tot 8 personen en verloopt in 3 etappes:

 • 2 dagen over de performantie van het team
 • 2 dagen over de individuele performantie
 • 1 dag begeleiding op het terrein

Industriële sturing

Het doel van deze opleiding is toe te laten aan de manager operationele beslissingen te nemen om de economische en business engagementen te behalen.

 • Ontdekken van de business omgeving van de klantrelatie en de basis van het industrieel model.
 • Begrijpen hoe een eindresultaat bereikt wordt in functie van het operationeel model.
 • Prioriteiten geven aan zijn operationele acties in functie van hun impact en de impact identificeren.

De opleiding “Industriële sturing” duurt 3 halve dagen, gespreid over een aantal weken om het praktisch toepassen mogelijk te maken.

3 modules en 1 dag one to one

 • ½ dag over de basisbegrippen
 • ½ dag over de geavanceerde begrippen
 • ½ dag over de complexe begrippen
 • 1 dag wordt voorzien voor individuele ontmoetingen
Groepen van 5 tot 10 personen
Begeleiding van agenten

De begeleiding van de agenten heeft betrekking op het aspect “gedrag”: implementatie van beslissingen, identificaties en het delen van de beste resultaten en de exploitatie van de “best practices”.

Deze begeleiding zal toelaten hen te gebruiken om het geheel van teams en medewerkers te laten vooruitgaan.

Dit programma onthaalt groepen van 5 tot 8 personen en verloopt in 3 etappes:

 • 2 dagen over de performantie van het team
 • 2 dagen over de individuele performantie
 • 1 dag begeleiding op het terrein