Telecom


klantrelatie al sinds bijna 20 jaar. Sinds France Télécom, die zijn monopolie verdedigde op basis van zijn dienst na verkoop, tot Free Mobile, is onze “métier” het voorwerp geweest van een ononderbroken ontwikkeling.

De wedren voor de beste offerte, het meest moderne onderdeel, of de grootste bandbreedte is de permanente belofte van een hoog technologische dienst, met een grote toegevoegde waarde en voor een steeds lagere prijs. De verwachtingen van de Klant afgeleid uit deze belofte vertalen zich door een intensieve oproep tot het bekomen van de juiste informatie en het goed functioneren van de onderschreven offerte.

OswegO’s kennis over deze zo belangrijke sector komt voort uit een ervaring die startte met de uitgangspunten van de deregulering en is nooit meer gestopt sindsdien. Wij verwierven de paradoxale overtuiging dat de Klantrelatie-operaties van Telecombedrijven hetzelfde niveau moeten bereiken als de verwachtingen die het merk vooropstelt, wetende dat dit oneindig kan doorgaan. Een klantrelatie-operatie in de telecomsector is eerst en vooral aanvaarden dat het verdedigde model weer in vraag wordt gesteld met alle aanpassingen dat dit met zich meebrengt.

OswegO ondersteunt het geheel van beslissingsnemers en operationele managers klantrelaties door het delen van zijn ervaringen in diverse sectoren voor het creëren, ontwikkelen en optimaliseren van hun contact centers.

E-commerce


Sinds meer dan 10 jaar, groeit E-Commerce zeer sterk en is het van groeiend belang in een economie die voortdurend verandert. Of het nu voor BtoB-relaties is of BtoC, het model van de nieuwe economie is de gedragingen tussen koper en verkoper aan het veranderen.

E-Commerce kenmerkt zich door de kwaliteit van de logistieke ketting te weten de bevoorradings- en verzendingscapaciteit die het hart vormen van het denken van de beslissers in dit vernieuwende domein. De klantrelatie staat er centraal, aangezien het de beslissende factor is om aarzelende klant te overtuigen toch te kopen.

Evenwel blijft E-Commerce een fundamentele key-player van de klantrelatie. Ten eerste door het volume, met een groei van 20% per jaar en vooral omdat het meer flexibele klantrelaties vereist met de druk van de talrijke innovaties en van een concurrentie die in nieuwe vormen en met nieuwe spelers opduikt.

OswegO beschikt over een diepgaande ervaring in E-Commerce doordat wij de verandering van de spelers van de traditionele economie hebben begeleidt net als de ‘pur players’ die geboren zijn met het internet. Vandaag de dag vormen de behandelde klantrelatie-operaties bij OswegO een combinatie van ondersteuning bij de verkoop, van naverkoopdienst en nu ook de ontwikkeling van de verkoop. De flexibiliteit die aangeboden wordt tegenover de variaties van het volume en de evolutie van de diensten die het aanbod ondersteunen, zal bepalend blijven.

reikt de beslissers van de E-commerce sleutels en ervaring aan om beslissingen te nemen die de klantrelatie-operaties efficiënt en met een hoge uitvoeringskwaliteit maken.

Banken


De bankensector heeft de laatste 15 jaar een aanzienlijke evolutie doorgemaakt. Het imago is sterk veranderd in de geest van de klanten.

De inzet vandaag bij de traditionele banken is het beheer van de klantrelatie doorheen het netwerk van agentschappen. Deze relatie dicht bij de klant wordt belichaamd door de adviseur die luistert naar de projecten van zijn klanten en hen de middelen aanlevert om ze te realiseren. Parallel aan deze face-to-face relatie hebben de consumenten een afstandsrelatie ontwikkeld met hun bank waarvan ze beschikbaarheid en reactiviteit verwachten. De klantrelatie heeft zich opgesplitst in functie van de noden en de situatie van de consument.

Deze segmentatie is een bedreiging want ze vertaalt zich in marktverlies. Ze biedt de mogelijkheid om nieuwe segmenten te veroveren. Einddoel: alle klantbehoeften in één keer capteren door hen te benaderen op gedifferentieerde wijze.

Ver van de relaties met de klant moet de bankensector omgaan met de crisis door het doorvoeren van de optimalisatie van het klantenmanagement en investeren in de klantgetrouwheid.

OswegO werkt aan het optimaliseren van de interne klantrelatie centra van de banken om het proces te optimaliseren en dus ook de kosten en meer bepaald ook de tevredenheid verhogen met als doel de getrouwheid.

Outsourcing


De bankensector heeft de laatste 15 jaar een aanzienlijke evolutie doorgemaakt. Het imago is sterk veranderd in de geest van de klanten.

De inzet vandaag bij de traditionele banken is het beheer van de klantrelatie doorheen het netwerk van agentschappen. Deze relatie dicht bij de klant wordt belichaamd door de adviseur die luistert naar de projecten van zijn klanten en hen de middelen aanlevert om ze te realiseren. Parallel aan deze face-to-face relatie hebben de consumenten een afstandsrelatie ontwikkeld met hun bank waarvan ze beschikbaarheid en reactiviteit verwachten. De klantrelatie heeft zich opgesplitst in functie van de noden en de situatie van de consument.

Deze segmentatie is een bedreiging want ze vertaalt zich in marktverlies. Ze biedt de mogelijkheid om nieuwe segmenten te veroveren. Einddoel: alle klantbehoeften in één keer capteren door hen te benaderen op gedifferentieerde wijze.

Ver van de relaties met de klant moet de bankensector omgaan met de crisis door het doorvoeren van de optimalisatie van het klantenmanagement en investeren in de klantgetrouwheid.

OswegO werkt aan het optimaliseren van de interne klantrelatie centra van de banken om het proces te optimaliseren en dus ook de kosten en meer bepaald ook de tevredenheid verhogen met als doel de getrouwheid.

Verzekeringen


Het beheer van de klantrelatie in de verzekeringssector is geëvolueerd van een vooral face-to-face relatie naar een afstandsrelatie die aanvaard wordt en die efficiënt is.

Het beheer van een ongeval of de hernieuwing van een contract worden vandaag op afstand uitgevoerd: via telefoon, web. Deze nieuwe vorm van relatie wordt geapprecieerd door de klanten.

OswegO is tot uw dienst om u te helpen uw situatie beter te analyseren en zijn ervaring te delen om duurzame en betrouwbare oplossingen voor te stellen en te implementeren.

De verzekeringsmaatschappijen hebben marketing aankoopmodellen uitgevonden die door de nieuwe klanten gewaardeerd worden door een veelvoud aan prestaties. Voorbij de economische strategieën moeten de verzekeringsmaatschappijen de volgende jaren inzetten op het vernieuwen van nieuwe massaproducten om zo nieuwe klanten te blijven ontwikkelen, maar ook om het gemiddeld aantal inschrijvingen online op te krikken. Tegelijkertijd concentreren de verzekeringsmaatschappijen zich nu op de klanttevredenheid vermits het massaal verwerven vooral de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.

OswegO beschikt over een grote ervaring in de verzekeringssector in Frankrijk en Offshore.

OswegO is in staat om op lange termijn de ontwikkelingsstrategieën die de algemene directies hebben opgestart ondersteuning te bieden.

Energie


De energiesector heeft de laatste 10 jaar grote veranderingen ondergaan, ten gevolge van de splitsing van EDF en GDF, hun privatisering, de komst van challengers en de strategie van internationalisering van de twee historische leiders.

De energieleveranciers hebben behoefte aan een grotere vrijheid wat betreft de tarieven om tot een rendabel economisch model te komen ten opzichte van de historische productiekosten enerzijds, maar ook voor het financieren van lange termijn investeringen, noodzakelijk voor de groei van de markt. .

Deze bedrijven volgen een logica voor het drukken van de kosten door een belangrijke verandering van hun bedrijfscultuur, door massaal beroep te doen op outsourcing, op evoluerende industriële economische modellen en gebaseerd op de prestaties die aan de klant geleverd worden.

De energiesector bevindt zich op de tweesprong tussen twee grote uitdagingen van onze maatschappij: enerzijds stelt de economische crisis de energiekost voorop als één van de belangrijkste zorgen van de klant. Anderzijds is er de geleidelijke afbouw van fossiele grondstoffen waarvan de vervanging een probleem vormt in een context waarbij de verbruikers bezorgd zijn over de risico’s die verbonden zijn aan de energiesector.

De grote bedrijven uit de sector doen beroep op OswegO om hen te begeleiden in de ontplooiing van het industrieel management bij hun interne teams en bij het interimmanagement van bepaalde filialen. Dit heeft een beslissend voordeel voor de vastgestelde problemen.