Voorstelling


OswegO is gespecialiseerd in het beheer van de klantrelaties. Binnen dit uitgebreide domein, legt OswegO de focus op de operationele problemen van het klantenparcours en stelt een waaier aan oplossingen voor op maat van zijn klanten.

Dankzij de jarenlange ervaring van het management binnen en buiten Frankrijk, beschikt OswegO over de noodzakelijke professionele en methodologische achtergronden om aan zijn klanten een op maat gemaakte offerte te bezorgen.

OswegO ontwikkelt een benadering gebaseerd op wereldwijde referenties zoals COPC en Europese zoals EN 15 838.

OswegO is lid van AFRC (Association Française de la Relation Client).

OswegO is gehomologeerd als opleidingsorgaan. (Nummer DA 11755068475).

Sectorale ervaringen

Values

Operational excellence


Wij staan achter het idee dat bij het contact met de klant de uitvoering niet ontoereikend moet zijn. De middelen, de tijd, de vaardigheden moeten ter beschikking zijn om een uitzonderlijke relatie te leveren die de klant en het merk dat hij heeft gekozen valoriseert.

Teamgeest


Wij denken dat teamgeest essentieel is voor het slagen van de projecten in ons beroep. Maar het is vooral van vitaal belang voor het welzijn van iedereen die hieraan meewerkt. Erkent worden in een team, solidair zijn met de andere teamleden, zich kunnen wegcijferen in het belang van de groep, dit zijn concrete middelen om dag na dag te tonen welke waarde we hieraan hechten.

Integriteit


Deze fundamentele waarde wordt belichaamd in onze relaties met al onze partners. Uw belangen beschermen, uw prioriteiten voor de onze stellen en de hoogste graad aan vertrouwelijkheid hanteren, dit toont dagelijks concreet onze integriteit.

Creativiteit


Zelfs in de meest gestandaardiseerde industrieën kan niets de unieke rol van de maker, van de visionair vervangen die het eerste exemplaar van een lange reeks heeft bedacht. Wij respecteren de creativiteit van onze partners als een unieke schat en we streven ernaar om onze eigen capaciteit voor initiatief te ontwikkelen.

Ons team

Wij hebben OswegO opgericht om onze ervaring te benutten door het beschikbaar te stellen aan onze klanten. Ik heb doorheen mijn parcours kunnen werken in verschillende sectoren, op verschillende stadia van de technologische evolutie en verschillende functies kunnen bekleden. Ik weet dat iedere situatie uniek is en zoveel creativiteit vraagt in de ontwikkeling als er nauwgezetheid nodig is voor de uitvoering van de oplossing.
Olivier Pellevoizin, Associate Director
In de loop van mijn carrière heb ik geleerd dat Operational Client Relationship heel vatbaar is voor falen. Dankzij mijn ervaring ben ik overtuigd van het belang van focus op klanten en service, de bepaling en het begrip van maatstaven voor succes, verantwoording, kosten, tijd en toewijding, organisatiepolitiek en door technologie gedreven strategieën. Maar ik realiseer me ook dat bedrijven het concept van Excellentie in Operatie als hoeksteen niet mogen onderschatten. Denk aan toegewijde executives, zichtbare steun door het senior management en de vereiste ondersteuning voor de mensen om de strategie op elk niveau te vertalen naar Operation Excellence.
Claudia Jimenez, Associate Director